חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להחליף ארון קודש חדש בלי אישור של מי שתרם את הארון הראשון?

תשובה:

אין לתורם הראשון זכות עולמית, ואם אחרי מספר שנים רואים לנכון להחליף את הארון, סידורים, חומשים בחדשים אזי הדבר מותר.

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ד סימן קלט בשם הרב מרדכי גרוס והרב נפתלי נוסבוים וראה שו"ע יו"ד סימן רנט סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ארון קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה