חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת בעת הצורך להחליף בטריה בשעון יד?

תשובה:

מותר לומר לנכרי להחליף סוללה של שעון יד אם זה לצורך חולה, וכן מותר לו לכונן את השעון המכני לצורך זה גם כשהשעון עומד.
אם אין נכרי במקום מותר ליהודי לכונן שעון מכני כשהשעון פועל עבור חולה, ויש מתירים אף לצורך מצווה. אם השעון אינו פועל הרי אז אסור לכונן את השעון לחולה שאין בו סכנה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כח סעיף כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה