חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

תשובה:

לכתחילה יש להחליף בטריות של מכשיר שמיעה ביום שישי ולהשתמש בבטריות שמחזיקות מעמד ליממה.אם קרה והדבר לא נעשה, והבטריה התרוקנה בשבת, והאדם סובל מכך שאינו שומע, ומתבייש שאינו מבין מה אומרים לו,  ולפעמים יש בזה גם סיכון אזי יהיה מותר  להחליף את הבטריות בשבת בשינוי. הרב רוזן ראש מכון צומת מציע לשעות זאת בעזרת פינצטה, מספרים או מלקחים על מנת שיהיה  ניכר שזה שינוי.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ז מלאכות עמוד 68

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה