חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בתשעת הימים להחליף סדינים?

תשובה:

אין להחליף סדינים מכובסים בתשעת הימים.(וספרדים בשבוע שחל בו).

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: מועדים, תשעת הימים עמוד ער וראה משנה ברורה סימן תקהא ס"ק כ ובשער ציון כא, וכן ביחווה דעת חלק ו סימן לה לגבי שבוע שחל בו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה