חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם בטעות הוציאו מארון הקודש ספר תורה אחר?

תשובה:

כאשר בעת שהוציאו את הספר מהארון, נפלה טעות, ובמקום לקחת את הספר המוכן לקריאה, לקחו ספר אחר שגלול על מקום אחר. המנהג הרווח שאין מחליפים אותו, ולמרות שהציבור יצטרך להמתין עד שיגללוהו למקום הקריאה, מכל מקום זהו כבודו של ספר התורה, שאחר שהוציאוהו שוב אין מחליפים אותו באחר. ויש אומרים, שמפני ביטול זמנו של הציבור, רשאים להחליף את ספר התורה שהוצא בטעות, ואפילו אם כבר הניחוהו על הבימה. ובשעת הצורך, כאשר הציבור מקפיד על זמנו, אפשר לסמוך על דעתם.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים א, פרק ד סעיף יא הובא גם בהלכה יומית ישיבת הר ברכה, וראה אגרות משה או"ח חלק ב סימן לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה