חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מורה רשאי להחרים חפץ מתלמיד המפריע למהלך הלמידה?

תשובה:

החרמת רכוש /חפץ עלי ידי מורה לתקופה מוגבלת ולא הפקעת בעלות, מותרת מסיבות חינוכיות.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג' סימן רלב. וראה הרב שלמה מן ההר שמעתין לו-לז. ובספר משפטי הארץ פרק גזל עמוד 211 .והרב אבינר החמיר בספרו תורת אמך סימן יד'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה