חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אפשר לחייב שכנים לחתום על מסמך לעיריה הדרוש לשכן שרוצה לבנות או להרחיב את ביתו?

תשובה:

במקרה שעל פי דין תורה אין הצדקה להגשת התנגדות לבנייה, אזי אסור להגיש התנגדות לעיריה ולרשויות.
זאת ועוד, כאשר על פי דין תורה יש לו זכות לבנות / להרחיב אזי יש מקום לחייב את השכנים לחתום על מסמכים הדרושים לשכן מול העיריה.

פוסק: הרב יעקב אברהם כהן

ספר: עמק המשפט

מקור: חלק ג סימן כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה