חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ניתן להטביל קומקום שמיוצר על ידי נוכרי?

תשובה:

אם  חוששים להטבילו או שאין הדבר אפשרי, ניתן למסור את הקומקום לאומן יהודי כדי שיקלקל את המנגנון החשמלי ויחזור ויתקנו ובדרך זו לפטור אותו מחיוב טבילה. אפשרות נוספת היא לתת את הכלי במתנה לגוי ולשואלו ממנו לתמיד.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ד, סעיף לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה