חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להטעין טלפון סולולרי במוסד ציבורי או בחברה פרטית?

תשובה:

אומנם קיים היתר בשימוש בדברים שאין אדם מקפיד עליהם כלל, אולם אין זו מידת חסידות. (חו"מ שנט' א) 
אבל נראה שלאחראי במקום, כגון אחות בבית חולים, יש סמכות להתיר שימוש קל כזה, כגון הטענת טלפון, שימוש ברדיו  וכו'.

פוסק: הרבנים ד.כ,ץ, י.בלוך.ע.רכניץ

ספר: משפטי ארץ שו"ת

מקור: עמודים 198-200

תשובה נוספת:

צריך לקבל רשות, ואם כולם נוהגים כך, ואין מי שמוחה בידם, כי לית לן בה, כי סברו וקבלו.

פוסק: הרב מאיר מאזוז

ספר: מקור נאמן - שו"ת

מקור: חלק גזל סימן תתצב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה