חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

דיני יום טוב שני ליוצא לחו"ל - היכן ומתי נוהג?

תשובה:

דיני יום טוב שני לבן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל ובדעתו לחזור נוהג כאשר נמצא בקהילה יהודית או בתחום שבת שלה ולדעת רוב הפוסקים אסור לו לעשות מלאכה ביום טוב שלהם, ויש אומרים שמותר בצנעה אם לא עשוי להתגלות.
בהערת מוסיף  הרב מלמד שהחיוב לנהוג כמנהג חו"ל הוא כאמור  בתחום שבת של קהילה יהודית, ומשמע שאין מתחשבים ביהודים יחידים, ונראה גם שאין מתחשבים ביהודים שאינם שומרי מצוות, גם אם הם יותר מעשרה כל שאינם מאורגנים בקהילה יהודית.


ראה תשובה נוספת כאן  http://www.shut-halacha.co.il/question.php?id=53&category=&subcategory=&param=&freesearch=%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%98%D7%95%D7%91+%D7%A9%D7%A0%D7%99&filter=all

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים,יום טוב שני של גלויות סעיף ו ובהערה 6, וראה מ"ב תצו,י

תשובה נוספת:

אסור לבן ארץ ישראל לטוס מהארץ באסרו חג, אם המטוס ינחת במדינת היעד במוצאי החג.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ב סימן לו

תשובה נוספת:


 1. אין לטוס מן הארץ אם יגיע ליעדו בחו"ל ביום טוב שני של גלויות במקום ששדה התעופה נמצא בתחום ישוב של יהודים.
2. אם שדה התעופה בו ינחת הוא מחוץ לתחום שבת של ישוב יהודי, אזי אין איסור לנחות שם, דכל שהוא חוץ לתחום של ישוב ישראל לא חלים עליו דיני בני חו"ל.
3. הנוחת ביום טוב שני של גלויות בשדה תעופה שמחוץ לתחום של ישוב יהודי צריך להשאר בתחום נמל התעופה, ויהיה מותר לו לנסוע לעיר רק במוצאי יום טוב שני של גלויות. מוטב שלא יכנס לעיר מיד במוצאי החג אם לא לצורך גדול.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ד' סעיף ה

תשובה נוספת:

הנוחת בארצות הברית ביום טוב של גלויות ניתן לו לעלות ולהמשיך בטיסה פנים ארצית, אולם אינו יכול לעזוב את שדה התעופה ולהגיע לעיר אם ישנם יהודים באותה עיר.

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן כח. (ראה יום טוב שני כהלכתו פרק ג סעיף יא לעניין מעמד שדה תעופה)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה