חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכן יכול למונע מדייר להפיץ ריח שמפריע לו?

תשובה:

שכן יכול להתנגד ולעכב את שכנו האחר המפיץ ריח רע המגיע אליו, גם אם רשות הרבים מפסיקה ביניהם. ואם הוא חולה רשאי הוא לעכב אותו אף אם הריח אינו מפריע בדרך כלל לאחרים.

פוסק: הרב אלעזר נידאם

ספר: דרכי משפט

מקור: שכנים, פרק שני סעיף ו

תשובה נוספת:

שכנים רשאים לטעון נגד מסעדה, בית קפה הממוקמים בבניין שלהם, אשר עולה מהם ריח עשן מהצליה והבישול אם בעל המסעדה לא התקין ארובה מתאימה או במידה ולא פיצה אותם בהסכמתם בפיצוי כספי.

פוסק: הרב יהודה שטרית

ספר: מנחת יהודה

מקור: חלק ב חושן משפט סימן ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה