חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה צריך להיות היחס למי שחוטא במשכב זכר?

תשובה:

אומנם התורה הגדירה עוון זה כתועבה, אבל אין להחמיר ביחס לחוטא בזה יותר ממי שחוטא בעוונות חמורים אחרים, כגון מחללי שבת, וזאת כל זמן שלא עושים זאת על מנת להכעיס.
גם מי שאינו מצליח להתגבר על יצרו במשכב זכר, חייב בכל שאר המצוות ועליו להתחזק ככל יכולתו במה שהוא יכול. בכל עת שמצליח להתגבר על יצרו ונמנע מהחטא יש לו שכר גדול.
עם זאת עלינו לאהוב גם את מי שאינו מצליח להתגבר על יצרו ולדעת שיש ערך לכל מצווה ומצווה שהוא מקיים וכל עוד אינו מתריס בחטאו יש לקרבו לקהילה הדתית בכדי שיוכל להתחזק בתורה ובמצוות בכל מה שאפשר לו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית וברכתו פרק ד סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת גברים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה