חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש להיערך לתשעה באב שחל בשבת אולם נדחה ליום ראשון (מוצאי שבת)?

תשובה:

בתשעה באב שחל בשבת ומשום כך נדחה ליום ראשון (מוצאי שבת) יש לנהוג כדלהלן:    בשבת אוכלים ושותים כבכל שבת. 
בסעודה שלישית מותר לאכול בשר, מאכלים טעימים, משקאות יין, ולשיר זמירות כרגיל. יש לסיים סעודה שלישית ושטיפת הפה עד שקיעת החמה (19:45). החלפת בגדי שבת וכו' רק לאחר צאת הכוכבים.
מנהגי אבלות אינם נמשכים במוצאי צום שנדחה ומותר מיד אחר צאת הכוכבים של יום ראשון להסתפר, לכבס ולהתרחץ במים חמים. ויש מקילים לאכול בשר ולשתות יין לאחר הצום. (ראוי לחכות באכילת בשר ושתיית יין  ליום שני בבוקר).

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים פרק י תשעה באב סעיף כא וראה קצוש"ע ילקוט יוסף סימן תקנה סעיף ה. מקראי קודש תשעה באב פרק י

תשובה נוספת:

רשאי ללמוד תורה בשבת גם אחר חצות היום, אולם טוב ללמוד דיני תשעה באב. במנחה אין אומרים "צדקתך". 
ראוי להכריז שתפילת מעריב תהיה חצי שעה אחרי השקיעה, על מנת לאפשר החלפת בגדים ונעליים. אין אומרים "ויהי נועם". לפני קריאת  מגילת איכה, מברכים על הנר "בורא מאורי האש", ואין מברכים על בשמים. חולה האוכל לפי ההלכה, צריך להבדיל על הכוס לפני אכילתו  ויתן לתינוק לשתות או שישתה מלוא לוגמיו. במוצאי הצום, דהיינו ביום ראשון בערב יש לעשות הבדלה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תקנו סעיפים א- ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה