חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לנהוג בקדושת שביעית גם בפירות של היתר מכירה?

תשובה:

פירות שגדלו בקרקעות של ישראל ונמכרו בהיתר מכירה אין צריך לנהוג בהם קדושת שביעית, בין לסחורה בין לביעור ובין להוציאם לחוץ לארץ, מאחר והופקעו מקדושת שביעית כדין פירות של גויים ממש.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ

מקור: כרך א פרק כה סעיף ח

תשובה נוספת:

יש מהדרין, כגון הרב קוק זצ"ל,  לנהוג קדושת שביעית במה שגדל על פי היתר מכירה.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: קטיף שביעית תשס"ז

מקור: כך נהג הרב קוק זצ"ל- ראה אגרות הראי"ה ח"א סי' שו, שי, שיב, שיח, ח"ב סי' ת

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה