חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית יש איסור להרים יד על חברו?

תשובה:

המכה את חברו או מרים יד על אחד מישראל, עובר על איסור תורה, ובאשתו עובר על שני לאוין.

פוסק: הרב אליהו אברזל

ספר: שו"ת דברות אליהו

מקור: חלק ז סימן קכט וראה רמ"א חושן משפט תכ' סעיף א וברמ"א אבן העזר קנד' סעיף ב ועוד ורמב"ם חובל ומזיק ה' א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה