חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא חלה או אוכל קפוא ביום טוב על מנת להפשירו לשבת שצמוד ליום טוב?

תשובה:

מותר להוציא חלה או אוכל קפוא ביום טוב על מנת להפשירו לשבת שצמוד ליום טוב.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק יד סעיף ג וראה משנ"ב סימן שכג ס"ק כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה