חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי ראוי ונכון שיכין את נרות השבת לצורך הדלקתן?

תשובה:

ראוי ונכון שיכין את נרות השבת לצורך הדלקתן.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי החדש

מקור: או"ח חלק ב פרק יט סייף כח .ראה מג"א רסג, ס"ק ז ומש"ב ס"ק יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה