חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לבעל קורא התכונן לקריאה המגילה?

תשובה:

מותר בשבת לבעל קורא התכונן לקריאה המגילה גם אם פורים חל באחד מימי החול הבאים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ז סעיף לו וראה שש"כ פרק כח הערה קסט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה