חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

בעת הצורך, מה עדיף, להכניס את אביו / אמו לבית אבות או להשכינם בביתו?

תשובה:

מותר להכניס למוסד סיעודי, בית אבות בתנאי שהאב או האם מסכימים לכך, וכן שהטיפול באותו מוסד יהיה טוב יותר ויוכל להאריך ימיו בטוב. אולם אם הוריו מעדיפים להתגורר אצל בנם, עליו לעשות כן גם אם הדבר כרוך במאמץ רב. אולם אם  במוסד הרפואי יטפלו בו טוב יותר מחמת המיכשור הרפואי ואנשי המקצוע, אזי יש לאשפזו שם גם אם הוא מתנגד. אם אשתו מתנגדת להשכינם בביתם והדבר עלול להביא להפרת שלום בית יכניסת לבית אבות וכו' אבל יפקח עליו שיטפלו בו כיאות  ושלא גורמים לו חס וחלילה לקיצור ימיו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: פרק מז סעיפים יג- טז

תשובה נוספת:

אדם הרוצה להביא לביתו את אמו הקשישה הזקוקה לטיפול וסעד ביתי,  ואשתו מתנגדת לכך מסיבות של שלום בית או שאמו מצירה לה וכו', אזי אין הבעל  יכול לכפות זאת על אשתו. לכן במצב זה, ישכור עבור אמו דירה בסמוך למקום מגוריו וישמשנה שם ואף ילון  בדירתה כשיש צורך, אבל לא יעשה זאת על חשבון חובותיו לאשתו.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: שיעורי תורה לרופאים

מקור: חלק ב סימן קכו עמוד 415

תשובה נוספת:

גם כאשר לילדים קשה לטפל באב (או אם) חולה, יש לכבד את התנגדות האב שאינו מסכים לעבור לבית אבות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: סימן רצד, וראה פסקי שלמה חלק ב' עמוד 97

תשובה נוספת:

הכל לפי העניין. אם יש בבית השגחה ויכולת לעזור לו אז עדיף להשאירו בביתו, אולם אם זקוק לעזרה רפואית וכו' שלא ניתן לתת בבית אז עדיף בית אבות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: ועלהו לא יבול-הנהגות והדרכות, בעריכת הרב נחום סטפנקי

מקור: חלק שני יורה דעה עמוד קיג סעיף 105

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה