חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שלקח טרפיסט נחשב הדבר כמקיים מצוות הכנסת אורחים?

תשובה:

מי שלוקח ברכבו טרמפיסט נחשב הדבר כמקיים מצוות הכנסת אורחים, אף על פי שאינו נותן לו לאכול, שהרי בזה שמקרבו למחוז חפצו הוא נותן לו את כל צורכו.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: פתח האהל - הכנסת אורחים

מקור: סימן ז סעיף יא וראה ברכת האורח באשל אברהם אות לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה