חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששוכר דירה רשאי להלין בביתו אדם אחר?

תשובה:

מותר לשוכר דירה לארח באופן עראי אורחים ללא גביית דמי שכירות מהם. ובודאי שמותר לשוכר להכניס לדירתו את בני ביתו הסמוכים על שולחנו גם אם המשכיר לא ידע על המצאותם, כיוון שמי ששוכר דירה בודאי שוכר זאת גם עבור בני ביתו.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק יג סעיפים ד-ו וראה שו"ע סימן קנד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה