חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לתת מתנות לאביונים עבור כלה עניה שאוספים עבורה כסף?

תשובה:

מתנות לאביונים לצורך סעודת פורים ולכן אין לתת מתנות אביונים למטרה זו, הגם שמצווה גדולה לעזור לכלה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד עמוד קלג בשם הגר"ש ואזנר והגר"ח קניבסקי

תשובה נוספת:

אם לא יתנו לכלה עניה, ויחסר להם למחיה, אזי אפשר לתת לה מדין מתנות עניים.

פוסק: הרב אברהם שרגא

ספר: פתחי תשובות

מקור: סימן תרצ"ד עמוד קלד תשובה ב' בשם הגר"נ קרליץ, בהוראות לקופת צדקה ב"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה