חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר במהלך השבת להכניס ולאחסן את הכלים במדיח?

תשובה:

מי שרגיל גם בימי חול להניח את הכלים במדיח כלים לאחר השימוש בהם, יהיה רשאי לעשות זאת גם בשבת אלא שלא יסדרם במדיח כפי שמסדר וממיין אותם בימי חול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סעיף יט

תשובה נוספת:

לסדרם ולמיינם בכוונה אסור, אולם אם סידור הכלים נעשה ללא כוונה או שנטל לכתחילה את הכלים שהם ממין אחד ומניחם יחד הרי זה מותר.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ד' סוף סימן עד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה