חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להספיד נפטר בתוך בית הכנסת?

תשובה:

חכם וגדול שהוא יחיד בדורו (כמו שהכניסו את הגר"א) מותר להכניסו לבית הכנסת (ראה חכמת אדם קנ"ה ס"ק יד)
 מאידך, מהר"ם שיק מחמיר מאוד בזה שאין דין תלמיד חכם בזמננו (שו"ת מהר"ם שיק יו"ד שמ"ה) כיום נהגו להקל לגבי תלמיד חכם גדול.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק א' סימן תרפח וראה ילקוט יוסף קצוש"ע סימן קנא סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה