חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכין טחינה בשבת?

תשובה:

יש אומרים שמותר להכין בשבת טחינת שומשומין, על ידי הוספת מים ולימון על גבי  טחינה גולמית שנילושה כבר בבית החרושת ונעשית בלילה עבה, אולם כיון שלבסוף מוסיפים  מים חוזרת להיות רכה ובלבד שיעשה זאת סמוך לסעודה. ויש חולקים ומחמירים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שכב סעיף לז

תשובה נוספת:

העושה בשבת טחינה  מטחינה גולמית שכבר נילושה, לא יעשה בלילה עבה, אבל מותר להוסיף בה מים עד שתהא בלילה רכה ונשפכת מכלי לכלי, ובלבד שישנה בגיבול עצמו, כגון שיערב שתי וערב או שיערב באצבע. יצוין שהוספת המים מדללת את הלישה ולא מחברת את הלישה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ב, שבת פרק כט סעיף טו. וראה דעת שש"כ פרק ח סעיף לא

תשובה נוספת:

ביום טוב מותר להכין טחינה בלי שינוי.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו סימן סז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה