חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכינים בשבת קפה שחור?

תשובה:

הרוצה להכין בשבת קפה שחור לא יכניס את הקפה למים חמים אשר בכלי שני. 

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק א סעיף סח וראה שו"ת אבני דרך, סימן סה אות ט. (החזון איש חולק אם המים רותחים בכלי שלישי)

תשובה נוספת:

מאחר ואין בישול לאחר קלייה מותר לערות מים חמים מהברז של המיחם על קפה שבתוך הכוס (קפה שחור או קפה נס). יש מחמירים לערות את המים לתוך כוס ריקה ואחר כך ליתן לתוכו את אבקת הקפה,  כיון שכלי שני אינו מבשל.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שיח עח

תשובה נוספת:

קפה שחור הוא אינו מבושל אלא קלוי, ונחלקו הדעות אם דינו כמבושל ומותר
למזוג עליו ישירות מן המיחם, או אם אין דינו במבושל ומותר להכניסו רק לכלי
שלישי, ויש המתירים למזוג תה וקפה לכלי שני, שלענין זה אינו מבשל כלל, וכך
פוסקים הרב סולובייציק והרב ליכטנשטיין שליט"א וכך אנו נוהגים.

פוסק: הרב שמואל דוד

ספר: מראש צורים

מקור: סימן מג סעיף 1

תשובה נוספת:

אפשר להכין קפה שחור בשבת כהרגלו בחול.

פוסק: הרב אברהם ישעיהו שפירא

ספר: מנחת איש

מקור: חלק א פרק ד הערה 97

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה