חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכון שהגבאי יגביה קולו על מנת לנזכיר לציבור שלא ישכחו לומר יעלה ויבוא?

תשובה:

טוב שהגבאי יתחיל תפילת העמידה מעט לפני הציבור, וכשיגיע ליעלה ויבוא יגביה קולו מעט על מנת להזכיר למתפללים. יש לאסור להזכיר זאת בין גאולה לתפילה, ואפשר להזכיר על ידי הכאה על השולחן.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: נר ציון

מקור: פרק ד סעיף נ ובהערה - 9695

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש חודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה