חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אני יכול לכבד את השני במאכל הנמצא תחת הכשר מסויים שאני עצמי לא סומך על הכשר זה?

תשובה:

אם ברור לך שהדבר אסור ממש לשיטתך ולפי כל השיטות אזי  אסור לכבד את השני באוכל או מזון זה. אולם אם הדבר תלוי במחלוקת המחבר והרמ"א וחברך מהעדה שכן מתירה לאכול זאת, או שהדבר נתון במחלוקת בין פוסקי דורנו וכן אם זה רק חומרה או מנהג קהילות בתור סייג אזי מותר לך לתת את האוכל למי שידוע לך שכן אוכל בהכשר זה ואין בכך משום "לפני עיוור".

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן קסה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה