חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכשיר כלי בשרי לשימוש חלבי ולהיפך?

תשובה:

המנהג הוא שלא לעשות שינוי יעוד ולשנות מבשר לחלב ולהיפך, ובדיעבד אם הכשיר את הכלי מותר להשתמש בו בשימוש החדש.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: מדריך למטבח, סימן סז סעיף א-ב וראה מגן אברהם סימן תקט' ס"ק יא

תשובה נוספת:

בני ספרד נוהגין היתר להגעיל כלי בשרי שאינו בן יומו להשתמש בחלב ולהיפך.

פוסק: הרב אליעזר נידאם

ספר: עמודי הבית - בשר וחלב

מקור: חלק שני סימן פט פרק ג סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה