חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכשירים כלי זכוכית לפסח?

תשובה:

רבים מיוצאי ספרד פסקו כשו"ע שכלי זכוכית שוטפים אותם היטב.
אשכנזים נוהגים כרמ"א שאין מכשירים כלי זכוכית ויש שהורו להגעיל שלוש פעמים את הזכוכית בלי חשש שישברו.


פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, הכשרת המטבח לפסח, סעיף 14 . ראה גם משנ"ב סימן תנא' סעיף ה בעניין השרייה שלושה ימים

תשובה נוספת:

רוב קהילות ספרד נוהגין כמחבר שאין צורך בשום הכשר לכלי זכוכית ודי להם בשטיפה. ויש המחמירים גם מבני ספרד ונוהגין כרמ"א וכמנהג אשכנז שאפילו הגעלה לא מועילה להם. אולם בשעת הדחק ובמקום שלא מצויים כלי זכוכית יכול לסמוך להקל לנקותם היטב ולהכשירם על ידי עירוי (השרייה)שלושה ימים.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: מקור חיים השלם

מקור: חלק ד' פרק קפו סעיף מ. ראה משנה ברורה סימן תנא' סעיף בענין השריית שלושה ימים במים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה