חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכשירים לפסח מחבת רגיל ומחבת טפלון?

תשובה:

מחבת טפלון לא ניתן להכשיר לפסח כיון שהכשרתה צריכה ליבון חמור, והמחבת לא תעמוד בזה ולכן אי אפשר להכשירה.
מחבת רגילה לקראת פסח  די בהגעלה, ובכל השנה בליבון (שו"ע).  ואילו לדעת הרמ"א לפסח  יש ללבנה בליבון קל ואם הכשירה בהגעלה בלבד דיה, ואם אי אפשר להסיר את השומן יעש ליבון.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, הכשרת המטבח לפסח סעיף 10. וראה הגעלת כלים לפסח פרק יג , רב

תשובה נוספת:

מחבתות סירים וכו' חדשים בציפוי טפלון קרמי, אמאייל - אינם צריכים הגעלה ולא צריך לחשוש בהם למריחות האסורות.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ג סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה