חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכשירים מנגל לפסח?

תשובה:

הכשרת מנגל לפסח תלויה באם צלו עליו חמץ אזי חייב ליבון חמור לפי ספרדים, ולאשכנזים די בליבון קל.
אם לא צלו עליו חמץ ממש אלא שיש רק חשש כלשהו, מספיק הגעלה לצורך הכשרתו לפסח.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תפט

תשובה נוספת:

במנגל המופעל על ידי גז יש להפעילו על החום הגבוה ביותר למשך שעה, כיון שהוא מגיע לחום של 400 מעלות ועושה ליבון חמור לעצמו.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ב סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה