חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים ידי חובה כאשר שולחים משלוח מנות בהכשר אחר מההכשר שהמקבל אוכל?

תשובה:

אומנם ראוי לשלוח מנות שהמקבל יוכל לאוכלו הן מבחינת כשרות והן מבחינה בריאותית, כגון, אם שולח לחולה מזון  שאינו אוכל (סכרת וכו')  אבל בדיעבד יוצא ידי חובה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות

מקור: סימן תרצה עמוד קסא בשם הגרי"ש אלישיב

תשובה נוספת:

השולח מיני מאכל שהמקבל לא סומך על על הכשרות, מטעמי חומרא ולא מטעמי איסור, כגון ששולח מיני שוקולד מאבקת חלב נוכרי שהמקבל מחמיר שלא לאכולם, יצא ידי חובת משלוח מנות.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פורים, משלוח מנות סעיף ט 2

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה