חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שמן שמדליקים בו נר חנוכה צריך שיהיה לו הכשר?

תשובה:

אין להדליק נר חנוכה משמן ללא הכשר ולא משמן טבל.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרעג עמוד קב בשם הגר"ח קנייבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה