חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם השמיטה משמטת הלוואה שלא נקבע לה תאריך החזרה?

תשובה:

בדרך כלל, הלוואה שלא נקבע לה מועד פירעון, נפרעת לאחר שלושים יום. כאשר הלווה אינו מקפיד על תאריך ההחזרה עליו לכתוב פרוזבול על מנת שהשמיטה  לא תשמט את החוב.

פוסק: הרבנים ד.כ,ץ, י.בלוך.ע.רכניץ

ספר: משפטי ארץ שו"ת

מקור: עסקים עמוד 314 וראה שו"ע חו"מ עג, א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה