חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללוות כסף ממעשר כספים לאחר שכבר הפריש קודם לכן את הכסף למטרת מעשר כספים?

תשובה:

אסור ללוות כסף ממעשר כספים לאחר שכבר הפריש קודם לכן את הכסף למטרת מעשר כספים, כיוון שהכסף כבר אינו שלו, גם אם עדין לא מסר את הכסף של המעשר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד רלה.

תשובה נוספת:

מי שהציב מטרות שהציב  לייעוד של כספי מעשר הכספים שהפריש, יכול להשאיר  את הכסף אצלו עד שיוכל למסור את הכסף לייעודו ואינו מוכרח לחלקם מיד, ובינתיים  יהיה מותר לו להשתמש בכסף לעצמו, אך אם יזדמנו לו האנשים שייעד להם את הכסף יהיה מחוייב ללוות כסף ולשלם לו תיכף ומיד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: חלק שני עמוד רלה על פי ההערה רפד' בשם "אהבת חסד" לחפץ חיים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה