חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ההלכה שאין ללכת בין שתי נשים מתייחסת לכלל הנשים?

תשובה:

ההלכה שאין לעבור בין שתי נשים, מתייחסת רק כאשר יש קשר בין שתי הנשים הללו, כגון שהולכות ביחד והוא עובר ביניהן, אבל  במקרה שנזדמנו שתי נשים ברחוב ללא קשר ביניהן אין הקפדה על כך כי אז אין לדבר סוף ואין הנשים הללו יכולות לאסור שטח (רחוב וכו') שלא שייך להן.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: צניעות עמוד שכז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה