חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות לומר הלל בחנוכה?

תשובה:

נשים אינן חייבות באמירת הלל בחנוכה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק 17 סעיף ו וראה בהערה ח

תשובה נוספת:

נשים פטורות מאמירת הלל בימי חנוכה.
ואם אומרות הלל לאחר התפילה אזי תאמרנה ללא ברכה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חנוכה עמוד ריד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה