חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מורה רשאי לבקש מהתלמידים להסגיר תלמיד על מעשהו? האם מותר לתלמיד לספר למורה דבר שלילי על תלמיד אחר?

תשובה:

תלמיד שראה שחברו נכשל בעבירה ולא נעים לו להוכיח את חברו, צריך למסור את העובדות למורה גם אם העבירה נעשתה מחוץ למסגרת בית הספר, אולם על המורה לשמור על סודיות של מוסר העובדות.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תש"ן סימן קכב

תשובה נוספת:

זה דבר מכוער לבקש מהתלמידים שידווחו ויספרו על חברם, הדבר יגרום שיקלו בלשון הרע.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: יוה דעה חלק שני סימן קג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית ספר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה