חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי שאיחר לבית הכנסת לתחילת קריאת המגילה?

תשובה:

מי שהגיע באיחור לבית הכנסת ומצא שהציבור התחילו לקרוא מספר פסוקים. אם יש לו מגילה כשרה יברך את הברכות ויתחיל לקרוא מתוך המגילה עד שיגיע למקום בו קורא בעל הקריאה, וכן יעשה מי שאין לו מגילה כשרה ומשם ימשיך להאזין לבעל הקורא, ובלבד  שאת רוב המגילה ישמע מבעל הקורא.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פורים עמוד קנד וראה שו"ע תרצב ס"א, סימן תר"צ ס"ג

תשובה נוספת:

המאחר לבית הכנסת בבוקר ומצא את הציבור עומד לקרוא את המגילה, אך אם ישמע יפסיד את זמן קריאת שמע, אזי, אם בכל אופן יכול להספיק לומר את קריאת שמע לפני שיתחילו לקרוא את המגילה יקרא בלא ברכותיה. ולאחר הקריאה יתפלל את כל התפילה כסידרה.
אם לא יספיק לקרוא את קריאת שמע לפני תחילת המגילה, אזי יקרא קריאת שמע ויתפלל כסידרו. את המגילה יקרא אחר התפילה ביחיד. 
כל זאת כמובן כשאין מנין נוסף אחר בסביבתו שיכול להתפלל ולשמוע מגילה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ד סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה