חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמדליק נר חנוכה ברכב, רכבת, אוניה וכו' מברך על נר חנוכה?

תשובה:

חיוב הדלקת נר חנוכה הנו בבית קבע, אולם אפשר להדליק נרות ברכב נוסע, ספינה, אוניה, מטוס וכו' כדי לפרסם את הנס בכל מקום. אך אין יוצאים ידי חובה בהדלקה במקומות אלו ולא מברכים כיון שלכל אלה יש דין ארעי.
יש להזהר שם משריפה ואולי עדיף להדליק בנורות חשמל.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: פרק נח סעיף מא

תשובה נוספת:

יש צורך באישור בטיחותי ובטחוני למי שרוצה להדליק נר חנוכה בטיסה באוירון. אם לא תנתן הרשות אזי ניתן להדליק בנר חשמלי המוזן מבטריה אלא שאסור לברך עליו וההדלקה תיהיה לפרסומי ניסא. אם יגיע הנוסע למחוז חפצו לפני עלות השחר אזי יוכל להדליק בברכה.
יחד עם זאת, אדם נשוי - אשתו מדלקת עליו בבית ובחור מדליקים עליו הוריו בביתם. 

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ו' שאלות בקצרה, שאלה נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה