חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אשה ספרדיה שהתגרשה או נתאלמנה מבעלה האשכנזי- האם תחזור לנהוג כמנהג ספרד?

תשובה:

אם האשה רוצה לחזור לנהוג כמנהג ספרד - היא רשאית לעשות זאת.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק יא סימן טו

תשובה נוספת:

אשה או גרושה ואין לה ילדים מבעלה, יש שכתבו שתחזור לנהוג כמנהגי אביה, אולם אם יש לה ילדים מבעלה ממשיכה לנהוג כמנהג בעלה.

פוסק: הרב יצחק שטסמן

ספר: כל נדרי

מקור: פרק עז סעיף ז ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עדות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה