חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שמסתפק, אחר שלושים יום, אם הזכיר ותן טל ומטר?

תשובה:

מסתמא לא צריך לחשוש שלא אמר אחרי שהורגל במשך שלושים יום.

ספר: שאלת רב - עורך הרב יחיאל מיכאל רוטשילד

מקור: חלק שני, פרק י' סעיף יד

תשובה נוספת:

מי שיש לו ספק אם אמר ותן טל ומטר יכול לסמוך על שמיעתו משליח צבור ויככון לתפילת שליח ציבור מתחילת תפילת עמידת הש"ץ. ואם הספק התעורר לו רק באמצע חזרת הש"ץ יחזור ויתפלל.
אם הספק בתוך שלושים יום יחזור ויתפלל שמן הסתם לא שאל טל ומטר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קיז סעיף יג ובתנאי שמדובר בש"ץ שיודע לכוון להוציא את הציבור

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה