חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור לאיסור קציצת אילנות מאכל?

תשובה:

המקור לאיסור השחתת עצי פרי מוזכר בתורה (דברים פרק כ) אומנם בשעת מצור ומלחמה, אולם האיסור הנו בכל מקום, בכל זמן וגם בחוץ לארץ. נוסף על האיסור בתורה שיש בקציצת עצי מאכל יש גם סכנה בכך (בבא קמא צא:), ולכן יש להזהר בכך וראוי להתייעץ לפני כן עם מורה הוראה.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק א סעיפים א-ב וראה רמב"ם מלכים פ"ו ה"ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עצים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה