חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבאי צדקה להמיר כסף צדקה למטבע זר?

תשובה:

גבאי צדקה הבודק אפדרות  להמיר את כסף צדקה שבאחריותו למטבע זר, ינהג בעניין זה כפי שהיה נוהג עם הכסף הפרטי לו.

פוסק: מרן הגרי"ש אלישיב - שאלות ע"י הגה"צ ר אהרון קרול זצ"ל

ספר: פסקי הלכות - מהדורת מ.א. גומבו

מקור: צדקה סעיף סב עמוד סא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה