חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן המתנה בין אכילת עוף לאכילת חלב?

תשובה:

המתנת שש שעות אחרי אכילת עוף זו גזירת רבנן. אם ישן שלוש שעות בלילה לאחר אכילת בשר עוף רשאי לאכול חלב מיד. אולם אין לסמוך על קולא זו בדבר שמצריך המתנה שש שעות, כגון בשר בהמה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה א פרק ה סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה