חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן צריך חולה ומי שצריך מאכל חלב, כמה זמן להמתין בין בשר לחלב?

תשובה:

חולה (אפילו קצת), מעוברת, ומיניקה הצריכים לאכול מאכלי חלב, מותרים לאכול חלב וגבינה לאחר שעה מעת סיום אכילת בשר ולאחר שברכו ברכה אחרונה על סעודת הבשר.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, בשר וחלב סעיף ג וראה גם שו"ת חתם סופר יו"ד סימן עג

תשובה נוספת:

חולה שיש בו סכנה וזקוק לשתיית חלב מותר בחלבי אחרי שעה. (כגון הסובל מאולקוס אף שאין בו סכנה מיידית).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כא סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה