חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשיש חשש שיעבור זמן תפילה יתפלל למרות שאין לו עדין תפילין?

תשובה:

כשקרה מקרה שאין בידו כרגע תפילין ויש חשש שיעבור זמן תפילה, יקרא קריאת שמע ויתפלל. כשישיג תפילין יניחם ויקרא קריאת שמע או איזה מזמור.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק א הוראה ו ורא מגן אברהם סימן מו ומשנה ברורה סימן כה סקי"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה