חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עמדת ההלכה בנושא המתת חסד?

תשובה:

בספר שו"ת שאילת שלמה מפורטים כל הנימוקים והמקורות לתשובה לשאלה זו. מכל מקום מסקנת התשובה היא: "זה הכלל אין נוגעים ואין פוגעים אפילו להקל על מצוקתו שאין לה מרפא, אפילו מתוך הרגשה  מוסרית שכך טוב לו".

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן שסב, עיין שם באריכות

תשובה נוספת:

חולה הסובל מסרטן שהתפשט בכל גופו והוא קרוב למיתה, על אף שיש לו יסורים וכאבים קשים אסור להפסיק לו או למנוע ממנו חמצן, או כל מזון נזיל אחר שלהם הוא זקוק. וכן אם סובל מסכרת אין להפסיק לתת לו אינסולין כדי שימות מהר יותר. וכן אין להפסיק מתן דם או כל תרופה אחרת הדרושה לטפולו. גם אין למנוע ממנו דברים אלו אף כשהמטרה במניעת כל זה אינה אלא לגרום למיתה יותרמהירה של החולה.
מאידך אין כל חיוב לטפל בחולה בצורת קום ועשה כשהטיפול יגרום לסבל רב בנוסף ליסורייו כשאין לצפות אלא להארכת חייו במידה מה ולא לריפוי מחלתו היסודית ובמיוחד אם גם אם החולה מתנגד לכך עקב כאבים קשים או סבל רב.
לכן, חלילה לקרב קיצו של חולה סופני על יד המנעות ממתן מזון או טיפולים רפואיים, כל שכן עלי ידי מעשה. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב' חולה ספני סעיפים א-ב ועין שם עוד.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה