חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האומנם אדם רשאי בשנת השמיטה להיכנס לחלקת חברו ולקטוף עבור עצמו פירות, פרחים וכו'?

תשובה:

מצווה להפקיר גידולים הקדושים בקדושת שביעית (פירות, ירקות, פרחי ריח ובושם) ומותר לכל אדם ליהנות מהם. מכל מקום יש לבקש רשות מבעל הגן לקטוף מהפירות (מתקנת חכמים).

הקוטף פירות שביעית בשדה חברו ייזהר לבל יגרום כל נזק לצמחים, אם יש חשש לנזק, מותר לבעל הגינה לנעול את חצרו, ואז עליו לחלק את הפירות לכל הרוצה בהם כדין פירות הפקר. מותר לבעל הגינה לקטוף את פירותיו בכמות הנחוצה. אסור לו לקטוף כמות גדולה ולאחסנה לשימושו.

את הקטיף מן הראוי לבצע בידיים ולא בכלי המיועד לכך (עד כמה שניתן).

פוסק: הרבנות הראשית -והרב יעקב אריאל

ספר: מדריך שמיטה הרבנות הראשית- תשע"ד

מקור: פרק ז' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה